Uutiset

SuLa Heinijärvi ry:n kotisivut siirtyy osoitteseen: sulaheinijarvi.yhdistysavain.fi
Muutos tulee tapahtumaan sykyn 2020 aikana.

SuLa Heinijärvi ry:n vuosikokous

Kerolan kerhotilassa, Kerokatu 1, 05800 Sastamala
Lauantaina 15.8.2020  klo 13:00

Toivomme paikalle paljon Heinijärven tilasta ja sen tilan parantamisesta kiinnostuneita!

TERVETULOA!

_______________________________________________________________________

Hallituksen kokous

lauantaina 24.8.2018 klo 12

Os. Pirttilahdentie 142, 38600 LAVIA (Levolan pirtti)

Hallitus on täydentänyt kokoonpanoaan ja valinnut puheejohtajan sekä varapuheenjohtajan.

________________________________________________________________________

Kunnostussuunnitelma

________________________________________________________________________

SuLa Heinijärvi ry:n vuosikokous

Kerolan kerhotilassa, Kerokatu 1, 05800 Sastamala
Lauantaina 19.5.2018  klo 17:00

________________________________________________________________________

SuLa Heinijärvi ry:n järjestämä yleisötilaisuus koskien Heinijärven kunnostussuunnitelmaa, Kerolan kerhohuoneistossa lauantaina 28.10. 2017 klo 13:00

Henkilökohtaiset kutsut lähetetään viikolla 40.

T. Jouko Aho

_________________________________________________________________________

24.7.2017

Nyt on Heinijärvellä osittain talkoilla ja  asiantuntioiden toimesta tehty seuraavanlaisia toimenpiteitä, vain muutamia mainitakseni. Sedimentin paksuuden mittausta, eläimistön tutkintaa, rantojen mittausta ja koekalastusta.

Tästä vielä suuri kiitos kaikille talkoisiin osallistuneille.

Järven kunnostussuunnittelija käy vielä konsultoimansa biologin kanssa tutkimassa järvemme kasvillisuuden kirjon, jonka jälkeen saamme kuulla Jami Ahon kertomana syksyllä pidettävässä yleisötilaisuudessa,  mitä järvellemme voidaan tehdä.

T. Jouko Aho

_________________________________________________________________________

Hallitus on kilpailluttanut Heinijärvessä tapahtuvan koekalastuksen.

Heinijärven kunnostussuunnittelun tukemiseksi, halusimme tarkemman selon järvessä olevasta kalakannasta. Koekalastuksen suoritus tapahtuu 16 – 18.7. Koekalastus tulee tapahtumaan tätä tarkoitusta varten kehitetyillä Nordic- verkoilla, joita lasketaan kahtena yönä kumpanakin 8 verkkoa. Verkon nostot tapahtuvat 17 ja 18 pvä aamuisin klo 8.00-9.00. Kun kyseessä on tälläinen verkkomäärä, niin muutamia vapaaehtoisia näppäräsormisia tarvittaisiin talkoisiin irroittamaan kaloja verkoista. Verkkojen putsaus tapahtuu Sarvannokan eteläpuoleisen uoman päässä olevalla Hirvosen kuolinpesän peltoaukealla. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua,  Puh. 050 567 4025

T. Jouko Aho

__________________________________________________________________________

Rahoitushakemuksemme on hyväksytty tänään 14.02.2017. Rahoitus on tarkoitettu Heinijärven yleiskunnostuksen suunnittelua varten.

Heinijärven Yleiskunnostuksen suunnittelijaksi hallitus on valinnut Ympäristötekniikan insinööritoimiston Jami Ahon. DI Jami Aho aloittaa järvemme kunnon kartoituksen 13.3. 2017.

Suunnittelussa kartoitetaan järvelle sopivat kunnostustoimenpiteet, Vesitilavuuden lisäys, veden laadun parantaminen, kasvillisuuden vähentäminen, kalakannan parantaminen ja valuma-alueiden kunnostus.

Suunnitelma sisältää tarvittavat luontokartoitukset.

Suunnitelmassa tehdään tarjouspyynnön mukaisesti hakemus- ja toteutussuunnitelma kustannusarvioineen, jolla hankkeelle voidaan hakea tarvittavat vesioikeudelliset luvat ja toteuttaa toimenpiteet.

Suunnitelma pitää sisällään tarvittavat lupahakemuskirjeiden laadinnan, ehdotuksen vesioikeudellisen yhteisön säännöistä, esitys lupaehdoiksi ja vastineiden valmistelun mielipiteisiin ja muistutuksiin.

Suunnitelmat ja toimenpidevaihtoehdot esitetään 30.9.2017 mennessä, jonka yhteydessä pidämme SuLa Heinijärvi ry:n kokouksen. Suunnitelma on valmis kaikilta osin viimeistään 31.10.2017.

Alkukevättä.

Jouko Aho

___________________________________________________________________

HALLITUS KOKOONTUU 6.1.2017 klo 14.00 Hirvosenkuja 45

Sihteerimme Maaret Väliheikki on lähettänyt rahoitushakemuksen Joutsentenreittiin, jolta haemme leader-rahaa.

Kehittämishanke, SuLa Heinijärvi kuntoon, yleiskunnostuksen suunnittelu, Hankenumero: 41289.

_____________________________________________________________________

Ojatalkoot peruttu, ojien jäätymisen vuoksi.

_____________________________________________________________________

Olemme pitämässä ojatalkoita 5.11. Klo 10.00 Heinijärven itäpuolella Hirvosentien maisemissa. Mukaan lapiota, kirvestä ja kankea.

_____________________________________________________________________

26.10.2016

Tervehdys!

Asiamme on edennyt siten, että 13.10. olemme käyneet ELY:n pakeilla, missä kyseiselle hankkeelle näytettiin vihreää valoa. ELY:n avustusprosentit ovat suuruusluokkaa 40 %. Tämä 40 % tuntui mielestämme hieman pieneltä, jonka johdosta jalkauduimme Joutsenten reittiin missä kävimme 24.10. kyselemässä kohteeseemme leader rahoitusta. Järven kunnostussuunnitelmaan alustava, suullinen rahoitus heidän kauttaan voisi olla jopa 90 %.

Olen ollut syksyn aikana moneen otteeseen yhteydessä Sastamalan kaupunkiin hieman huonolla menestyksellä. Tämän johdosta varasin ajan suoraan kaupunginjohtajan juttusille, jossa sitten kävimmekin 25.10.

Kaupunginjohtajalla oli myönteinen kanta asiaan eli kaupunki voisi mahdollisesti olla mukana kunnostushankkeen rahoituksessa, ELY:n kanssa.

Hallitus kilpailuttaa nyt kunnostussuunnittelijat, jonka jälkeen hakemusta Joutsenten reittiin. Heidän seuraavat kokoukset ovat 20.11.2016 ja tammikuussa 2017.

Kunnostussuunnittelijoille lähti tarjouspyynnöt 27.10. Vastauksien viimeinen jättöpäivä on 14.11.2016.

Syysterveiset,

Jouko Aho